Sharing Knowledge

clip kijken in vimeo

Sharing Knowledge

Het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) is een onafhankelijk expertisecentrum voor onderwijs en interculturele samenwerking gericht op duurzame ontwikkeling. KIT richt zich op belangrijke gebieden waar het een verschil kan maken: gezondheidszorg, gender en landbouw.

KIT Scholarship Fund heeft tot doel studiebeurzen aan te bieden aan studenten uit lage-inkomenslanden om masterprogramma's en korte cursussen over Public and International Health te volgen aan het KIT in Amsterdam. Met behulp van de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN als algemeen actiekader brengt KIT wereldwijde kennis samen. 

In opdracht van KIT maakte ik een corporate film i.s.m. Swynk.