Zelfmoord – praat er over

Zelfmoord - praat er over

Stichting 113 streeft naar een land waarin niemand eenzaam en radeloos sterft door zelfmoord. Sinds enkele jaren stijgt het aantal mensen dat een poging tot zelfmoord doet, met name onder twintigers en mannen van middelbare leeftijd. De ambitie is dat het aantal suïcides in Nederland radicaal wordt teruggedrongen. Om die reden helpt 113 Zelfmoordpreventie ook anderen te helpen. 113 biedt online en telefonische hulpverlening. Mensen met suïcidale gedachten en hun naasten kunnen hier 24/7 anoniem gebruik van maken.

Ik maakte voor 113 diverse filmportretten van mensen die op de één of andere manier met zelfmoord te maken hebben gehad. Omdat ze zelf een poging hebben ondernomen, of omdat een naaste een (al dan niet geslaagde) poging heeft ondernomen. Uit onderzoek blijkt dat deze eerlijke testimonials enorm helpen in het gevoel dat je er niet alleen voor staat. Zie www.113.nl