The Heat is On

The Heat is On - better be prepared

De documentaire 'The Heat is On - better be prepared' is een film gemaakt in opdracht van Dialogue on Water & Climate, een langdurig programma waarin overheden wereldwijd, Unesco, NGO's en wetenschappers samenwerken om toekomstige waterproblemen ten gevolge van de klimaatverandering aan te pakken.

Ik filmde hiervoor in Vietnam en Bangladesh in nauwe samenwerking met het Internationale Rode Kruis. Eindregie was in handen van Mark Verkerk (De Nieuwe Wildernis) van EMS/Swynk.

Uit het rapport 'Dialogue on Water':

"De film is een krachtig hulpmiddel om een ​​breed publiek te bereiken. Het toont acties om om te gaan met stormen, overstromingen en droogtes in elk van de continenten. Gerenommeerde water- en klimaatdeskundigen presenteren een uitgebreid overzicht van de kennis over klimaat en water en de technologische middelen, met name satellietwaarnemingen. De film eindigt met een pleidooi voor actie. Honderden exemplaren van de film zijn over de hele wereld verspreid en momenteel wordt de film in lokale talen vertaald voor screening op lokale televisienetwerken. De film kreeg een zeer goede ontvangst op het 3e World Water Forum in Kyoto en ontving The Golden Award op The New York Festivals, in the categorie Environment."

"Bangladesh is een van de armste en dichtstbevolkte landen ter wereld. De armen zijn in het bijzonder afhankelijk van veilige en betrouwbare watervoorraden voor hun gezondheid en levensonderhoud. Helaas wordt Bangladesh ernstig getroffen door de klimaatvariabiliteit. Overstromingen behoren tot de duurste natuurrampen in termen van menselijk leed en economische verliezen en de schade door overstromingen is de laatste jaren extreem geweest. Grote overstromingen hebben meer dan vijftig procent van het totale grondgebied van het land onder water gezet. Omgekeerd hebben lage regenvaljaren ook zeer ernstige gevolgen voor de productiviteit van de landbouw, de beschikbaarheid van vis en andere aspecten van het levensonderhoud op het platteland."

De film laat diverse coping strategien zien, zoals community-theatre om ongeletterden te informeren wat te doen bij overstromingen.