Veteranen

Veteranen

Sinds 1940 heeft Nederland ruim 650.000 militairen ingezet tijdens drie oorlogen en bijna honderd vredesmissies. Momenteel heeft Nederland ongeveer 111.700 veteranen. Iets meer dan de helft van hen heeft in de jaren 1979 tot nu deelgenomen aan één of meerdere vredesmissies in internationaal verband.

Een uitzending doet iets met mensen, verandert mensen, gelukkig meestal ten goede. Maar herinneringen aan een uitzending kunnen ook, en soms pas na jaren, vragen en emoties oproepen en veranderen meer dan eens de kijk op de wereld en het levensperspectief.

Het Veteraneninstituut is er om de samenwerking te bevorderen tussen alle partijen die betrokken zijn bij het beleid en de zorg voor veteranen. Het ministerie stelt het beleid vast en geeft daarmee ook de kaders voor de veteranenzorg. Het Veteraneninstituut onderhoudt intensief contact met veteranenorganisaties, hulpverleningsinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Voor het Veteraneninstituut maakte ik een filmproductie die in een rondreizende container te zien was op meer dan 20 beeldschermen die rondom de kijker stonden. De film is gemaakt op basis van archiefmateriaal en nieuw gefilmde gesprekken met veteranen en hun partners.